Administracinių nusižengimų teisė

Profesionalūs advokatai pagelbės iškant geriausios išeities sprendžiant atvejus, už kuriuos taikoma administracinė atsakomybė

Gavote nusižengimo protokolą, bet su nutarimu nesutinkate? Jūs turite teisę šį dokumentą apskųsti.

Advokatai siekia ginti jūsų interesus. Mes atstovaujame klientus administracinių nusižengimų bylose, konsultuojame ir rūpinamės būtinų dokumentų parengimu.

Kas yra administracinė atsakomybė?

Administracinė atsakomybė atsiranda asmenims pažeidus prievoles laikytis įstatymų numatytos tvarkos, pavyzdžiui, nešiukšlinti, neviršyti greičio, nevairuoti išgėrus. Padarius nusižengimą galima susilaukti įspėjimo, administracinės baudos, arešto ar kitokių nuobaudų.

Kokių veiksmų imtis, jei su nuobauda nesutinkate?

Gavus administracinės teisės pažeidimo nutarimą, baudos sumokėjimui ar nutarimo apskundimui jums skiriamas 20 d. laikotarpis.
Jeigu su nuobauda nesutinkate, pirmiausia reikia kreiptis į nutarimą išdavusią įstaigą (pvz., policiją) ir pateikti skundą, kurio pagrindu administracinė nuobauda gali būti panaikinta. Nutarimą išdavusi įstaiga gali jūsų skundo nepatenkinti; tokiu atveju jis perduodamas teismui.

Jei nesutinkate su nuobauda, svarbu žinoti, kad:

administracinė atsakomybė

  • nutarimą apskųsti galima per 20 d.
  • kreiptis reikia į skundą išdavusią įstaigą
  • privalu pateikti skundą dėl administracinės nuobaudos panaikinimo
  • jei skundas atmestas, jis perduodamas teismui

Administracinę atsakomybę lengvinančios aplinkybės

Savanoriškas kaltės pripažinimas ar nuostolių atlyginimas, psichinė ir fizinė būklė – šios ir kitos aplinkybės gali būti įtrauktos vertinant, ar dėl padaryto nusižengimo gali būti skirta lengvesnė nuobauda. Advokatas siekia pagelbėti bandant įrodyti šių aplinkybių buvimą.

Advokatų paslaugos administracinės teisės srityje

Kada kreiptis į advokatą?

Administracinės atsakomybės senaties terminas

Apskundus administracinės nuobaudos skyrimo nutarimą, senaties terminas sustabdomas, kol skundas bus išnagrinėtas. Kitu atveju administracinis nutarimas privalo būti perduotas vykdyti per tris mėnesius nuo priėmimo, nes kitaip nuobaudos skirti negalima. Naudinga žinoti, kad antstoliai negali iš jūsų išieškoti skolos, jei VMI ją perdavė praėjus daugiau nei šešeriems mėnesiams nuo nutarimo skirti baudą išdavimo.

Susisiekite