Administracinių nusižengimų teisė

Profesionalūs advokatai padės surasti geriausią sprendimą sprendžiant atvejus, už kuriuos taikoma administracinė atsakomybė

Gavote nusižengimo protokolą, bet nesutinkate su nutarimu? Jūs turite teisę šį dokumentą apskųsti.

Advokatų tikslas – ginti jūsų interesus. Mes atstovaujame klientus administracinių nusižengimų bylose, konsultuojame ir parengiame reikalingus dokumentus.

Kas yra administracinė atsakomybė?

Administracinė atsakomybė asmenims atsiranda pažeidus prievoles laikytis įstatymų numatytos tvarkos, pavyzdžiui, nešiukšlinti, neviršyti greičio, nevairuoti išgėrus. Nusižengus, gresia įspėjimas, administracinė bauda, areštas ir kt.

Kokių veiksmų imtis, jei nesutinkate su bauda?

Kai gaunate administracinės teisės pažeidimo nutarimą, jums yra skiriama 20 d. sumokėti baudą arba nutarimą apskųsti.

Jeigu nesutinkate su bauda, pirmiausia reikia kreiptis į nutarimą išdavusią įstaigą (pvz., policiją) ir pateikti skundą dėl administracinės nuobaudos panaikinimo. Nutarimą išdavusi įstaiga gali atsisakyti patenkinti jūsų skundą, tuomet jis yra perduodamas teismui.

administracinė atsakomybė

  • Nutarimą apskųsti galima per 20 d.
  • Kreiptis į skundą išdavusią įstaigą
  • Pateikti skundą dėl administracinės nuobaudos panaikinimo
  • Jei skundas atmestas, jis yra perduodamas teismui

Administracinę atsakomybę lengvinančios aplinkybės

Savanoriškas kaltės pripažinimas, savanoriškas nuostolių atlyginimas, psichinė ir fizinė būklė – šios ir kitos aplinkybės gali būti įtrauktos vertinant, ar dėl padaryto nusižengimo gali būti skirta lengvesnė nuobauda. Advokatas gali padėti įrodyti šių aplinkybių buvimą.

Advokatų paslaugos administracinės teisės srityje

Kada kreiptis į advokatą?

Jeigu susidūrėte su administracine atsakomybe už greičio viršijimą, vairavimą išgėrus, triukšmavimą, šiukšlinimą ar kitus nusižengimus, bet nesutinkate su bauda ar nuosprendžiu, jūsų atvejį gali išnagrinėti advokatai ir pateikti sprendimą.

Administracinės atsakomybės senaties terminas

Apskundus administracinės nuobaudos nutarimą, senaties terminas yra sustabdomas iki kol skundas yra išnagrinėtas. Kitu atveju, administracinis nutarimas privalo būti perduotas vykdyti per tris mėnesius nuo priėmimo, kitaip nuobauda negali būti skiriama. Pravartu žinoti, kad antstoliai negali išieškoti iš jūsų skolos, jei VMI ją perdavė po daugiau nei šešių mėnesių nuo nutarimo skirti baudą išdavimo.

Susisiekite