Baudžiamoji teisė

Baudžiamųjų bylų advokatai

Mūsų advokatai gina asmenų teises ir teisėtus interesus baudžiamosiose bylose.

Esame patyrusi advokatų komanda ir mūsų tikslas yra apginti jūsų teises, garbę ir orumą, nepaisant to, koks yra jūsų statusas baudžiamajame procese. Mes galime imtis įvairių bylų gresiant baudžiamajai atsakomybei tiek už nesunkius, tiek už apysunkius, sunkius ir labai sunkius nusikaltimus.

Baudžiamoji atsakomybė

Gresianti baudžiamoji atsakomybė, pareikštas įtarimas padarius nusikaltimą dar nėra teismo nuosprendis. Nuo sulaikymo arba pirmos apklausos momento jūs įgyjate teisę reikalauti advokato, kuris dalyvaus apklausose bei atstovaus jus teisme. Mūsų baudžiamųjų bylų advokatai imasi nagrinėti net pačių sudėtingiausių bylų ir suteikia visą įmanoma pagalbą.

Baudžiamoji teisė reguliuoja pačius jautriausius visuomenės klausimus, saugo svarbiausias vertybes ir yra taikoma tuomet, kai kitos teisės šakos yra nepaveikios. Padarius nusikaltimą, baudžiamoji atsakomybė ir bausmės skyrimas yra labiausiai varžančios asmens laisves, todėl labai svarbu užtikrinti tinkamą gynybą baudžiamojo proceso metu, o to pasiekti padės profesionalūs advokatai.

baudžiamoji teisė

Baudžiamasis įstatymas už baudžiamuosius nusižengimus bei nusikaltimus numato šias bausmes:

  • viešieji darbai
  • laisvės apribojimas
  • areštas
  • laisvės atėmimas

Bausmės sunkumas priklauso nuo nusikaltimo pavojingumo. Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, nusikalstama veika padarytą žalą.

Baudžiamųjų bylų advokatai

Kuo jums gali padėti baudžiamųjų bylų advokatai?

Nekaltumo prezumpcija – vienas svarbiausių baudžiamojo proceso principų. Asmuo laikomas nekaltu tol, kol teismas (ir tik teismas) nenustato kitaip (nepriklausomai nuo to, ar asmuo prisipažįsta, padaręs nusikaltimą). Šis principas yra įtvirtintas nacionaliniuose ir tarptautiniuose teisės aktuose.

Susisiekite