Baudžiamoji teisė

Baudžiamųjų bylų advokatai

Mūsų advokatai siekia ginti asmenų teises ir teisėtus jų interesus baudžiamosiose bylose.

Esame daug patirties sukaupusi advokatų komanda, kurios tikslas – apginti jūsų teises, garbę ir orumą, kad ir koks būtų jūsų statusas baudžiamajame procese. Ar jums grėstų baudžiamoji atsakomybė už nesunkų, apysunkį ar labai sunkų nusikaltimą, esame pasiryžę imtis visų bylų.

Baudžiamoji atsakomybė

Pareikštas įtarimas padarius nusikaltimą dar nėra teismo nuosprendis. Sulaikymo arba pirmosios apklausos akimirkos jūs įgyjate teisę reikalauti advokato, dalyvausiančio apklausose ir atstovausiančio jus teisme. Mūsų baudžiamųjų bylų advokatai imasi nagrinėti net sudėtingiausias bylas ir yra pasirengę teikti visą įmanoma pagalbą.
Baudžiamoji teisė reguliuoja pačius jautriausius visuomenės klausimus, saugo svarbiausias vertybes ir yra taikoma tuomet, kai kitos teisės šakos poveikio nedaro. Nusikaltus, baudžiamoji atsakomybė ir bausmės skyrimas asmens laisves varžo labiausiai, todėl ypač svarbu baudžiamojo proceso metu užtikrinti tinkamą gynybą, ką padaryti padės profesionalūs, ilgametę patirtį turintys advokatai.

baudžiamoji teisė

Baudžiamasis įstatymas už baudžiamuosius nusižengimus ir nusikaltimus numato šias bausmes:

  • viešuosius darbus;
  • laisvės apribojimą;
  • areštą;
  • laisvės atėmimą.

Bausmės sunkumas priklauso nuo nusikaltimo pavojingumo. Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes ir nusikalstama veika padarytą žalą.

Baudžiamųjų bylų advokatai

Kaip jums gali padėti baudžiamųjų bylų advokatai?

Nekaltumo prezumpcija – vienas kertinių baudžiamojo proceso principų. Asmuo laikomas nekaltu tol, kol teismas (ir tik teismas) nenustato kitaip (nepriklausomai nuo to, ar asmuo prisipažįsta padaręs nusikaltimą). Šis principas įtvirtintas nacionaliniuose ir tarptautiniuose teisės aktuose.

Susisiekite