Laidavimas

Baudžiamųjų bylų advokatai

Mūsų advokatai gina asmenų teises ir teisėtus interesus baudžiamosiose bylose.

Laidavimas – tai baudžiamajame kodekse numatytas asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės būdas.
Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės teisės aktai yra svarbi dalis Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje, kurie suteikia galimybę asmenims išvengti atsakomybės už tam tikras nusikalstamas veikas, kuriomis jie buvo kaltinami.

Pripažinimas kaltu teisme gali turėti rimtų padarinių Jūsų gyvenimui, tokių kaip teistumas, reputacijos žala, laisvės apribojimas, areštas, baudos ir įvairių teisių apribojimai. Todėl laiku pasitarti su profesionaliu advokatu apie galimybes baudžiamajame procese yra būtina siekiant apsaugoti savo teises ir interesus.

Laidavimo procedūra

Norint gauti atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, asmuo turi pateikti prašymą teismui ar prokuratūrai ir patvirtinti, kad jis tenkina visas atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlygas. Tada teismas ar prokuratūra patikrina prašymą ir nusprendžia, ar suteikti atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės.
Pritaikymą dėl laidavimo nuo baudžiamosios atsakomybės nustato prokuroras ir (arba) teismas. Formaliai net ir atitinkant visus įstatyme numatytus reikalavimus, sprendimas dėl laidavimo pritaikymo gali būti neigiamas, todėl labai svarbu tinkamai paruošti dokumentus ir proceso dalyvius, kas turi didelės įtakos sėkmingam rezultatui.
Sėkmingai atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą asmuo neįgyja teistumo.

baudžiamoji teisė

Laidavimas – sąlygos

Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės teisės aktai nustato keletą sąlygų, kurios turi būti tenkinamos, kad asmuo gautų atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės. Tai gali apimti:

 • Asmens elgesio pakeitimą ir gero elgesio garantija;
 • Bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis ir kitomis atitinkamomis institucijomis;
 • Teisės aktų laikymosi garantija;
 • Atsiprašoma ir/ar kompensuojama padaryta žala aukoms;
 • Baudžiamasis nusikaltimą arba nesunkų ar apysunkį nusikaltimą padarė pirmą kartą.

Laidavimo nauda

 1. Padeda išvengti laisvės apribojimo: Laidavimo procesas gali padėti išvengti laisvės apribojimo, pavyzdžiui, arešto ar kalėjimo.
 2. Sumažina baudžiamąją atsakomybę: Atskirų atvejų metu atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės gali sumažinti skirtas baudas arba net visiškai jas panaikinti.
 3. Apsaugoti reputaciją: Laidavimas gali padėti apsaugoti asmeninę reputaciją, nes nenustatant atsakomybės teismo sprendimu, nėra verdikto, kuris gali pakenkti Jūsų vardui ir įvaizdžiui.
 4. Išvengti teisinės atsakomybės: Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės gali padėti išvengti teisinės atsakomybės, pavyzdžiui, baudžiamųjų bylų ar kitų teisminių procesų.
 5. Apsaugoti teises ir interesus: Profesionalus laidavimo procesas gali padėti apsaugoti Jūsų teises ir interesus baudžiamajame procese, pavyzdžiui, per teismo procesą arba susitarimo derybas su prokuratūra.
 6. Paslaugą teikia profesionalūs advokatai, visoje Lietuvoje.

Baudžiamųjų bylų advokatai

Kuo jums gali padėti baudžiamųjų bylų advokatai?

Nekaltumo prezumpcija – vienas svarbiausių baudžiamojo proceso principų. Asmuo laikomas nekaltu tol, kol teismas (ir tik teismas) nenustato kitaip (nepriklausomai nuo to, ar asmuo prisipažįsta, padaręs nusikaltimą). Šis principas yra įtvirtintas nacionaliniuose ir tarptautiniuose teisės aktuose.

Susisiekite