Laidavimas

Baudžiamųjų bylų advokatai

Mūsų advokatai siekia ginti asmenų teises ir teisėtus jų interesus baudžiamosiose bylose.

Laidavimas – tai baudžiamajame kodekse numatytas asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės būdas.
Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės teisės aktai užima svarbią vietą Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje; jie suteikia galimybę asmenims išvengti atsakomybės už tam tikras nusikalstamas veikas, kuriomis jie kaltinami.

Pripažinimas kaltu teisme gali reikšmingai paveikti jūsų gyvenimą: teistumas, reputacijos žala, laisvės apribojimas, areštas, baudos ir kiti teisių apribojimai gali visam laikui įsispausti jūsų istorijoje. Todėl, siekdami apsaugoti savo teises ir interesus, privalote nedelsdami apie galimybes baudžiamajame procese pasitarti su profesionaliu advokatu.

Laidavimo procedūra

Norėdamas gauti atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, asmuo privalo pateikti prašymą teismui ar prokuratūrai ir patvirtinti, kad jis tenkina visas atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlygas. Tokiu atveju minėtosios institucijos prašymą peržiūri ir sprendžia dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės.
Pritaikymą dėl laidavimo nuo baudžiamosios atsakomybės nustato prokuroras ir (arba) teismas. Žvelgiant formaliai, net ir visų įstatyme numatytų reikalavimų atitikimo atveju sprendimas dėl laidavimo pritaikymo gali būti neigiamas, todėl itin svarbu deramai paruošti dokumentus ir proceso dalyvius, nes tai ženkliai padidina sėkmės tikimybę.
Sėkmingai pagal laidavimą nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas asmuo teistumo neįgyja.

baudžiamoji teisė

Laidavimo sąlygos

Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės teisės aktai nustato keletą sąlygų, kurios turi būti patenkintos, kad asmuo galėtų būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės.
Tai gali apimti šiuos aspektus:

  • asmens elgesio pakeitimą ir gero elgesio garantiją;
  • bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis ir kitomis atitinkamomis institucijomis;
  • teisės aktų laikymosi garantiją;
  • atsiprašymą ir / ar aukoms padarytos žalos kompensavimą;
  • baudžiamojo nusikaltimo arba nesunkaus ar apysunkio nusikaltimo įvykdymą pirmą kartą.

Laidavimo nauda

Laidavimas leidžia:

• išvengti laisvės apribojimo – arešto ar kalėjimo;
• sumažinti baudžiamąją atsakomybę (atskirais atvejais atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės gali sumažinti skirtas baudas ar visiškai jas panaikinti);
• apsaugoti asmeninę reputaciją, nes nenustatant atsakomybės teismo sprendimu, nėra verdikto, kuris gali pakenkti jūsų vardui ir įvaizdžiui;
• išvengti teisinės atsakomybės, pavyzdžiui, baudžiamųjų bylų ar kitų teisminių procesų;
• apsaugoti teises ir interesus (profesionalus laidavimo procesas gali padėti apsaugoti jūsų teises ir interesus baudžiamajame procese, pavyzdžiui, per teismo procesą arba susitarimo derybas su prokuratūra).

Laidavimo paslaugą mūsų profesionalūs advokatai teikia visoje Lietuvoje.

Baudžiamųjų bylų advokatai

Kuo jums gali padėti baudžiamųjų bylų advokatai?

Nekaltumo prezumpcija – vienas kertinių baudžiamojo proceso principų. Asmuo laikomas nekaltu tol, kol teismas (ir tik teismas) nenustato kitaip (nepriklausomai nuo to, ar asmuo prisipažįsta padaręs nusikaltimą). Šis principas įtvirtintas nacionaliniuose ir tarptautiniuose teisės aktuose.

Susisiekite