Paveldėjimo teisė

Turto paveldėjimas gali kelti daug klausimų, į kuriuos atsakys patyrę advokatai

Paveldėjimo teisė į turtą gali būti suteikiama pagal testamentą arba pagal įstatymą.

Advokatų tikslas – padėti jums įgyti paveldėjimo teise priklausantį turtą. Praleidus terminą priimti palikimą, dalyvaujant ginčuose dėl teisės į palikimo dalį, mirus sutuoktiniui ar sugyventiniui, mes – žinosime, ko imtis.

Turto paveldėjimas pagal testamentą

Kad palikimas galiotų, jį turi patvirtinti notaras (oficialusis palikimas) arba po palikėjo mirties – teismas, jei palikimas buvo neoficialus (asmeninis), perduotas notarui be oficialaus patvirtinimo.

Turto paveldėjimas po vieno sutuoktinio mirties

Sutuoktiniai gali pasirašyti bendrąjį sutuoktinių testamentą, kuriuo patvirtinama, kad mirus sutuoktiniui, turtą paveldi kitas. Šiuo atveju sutuoktinis negali paveldėti tik privalomosios palikimo dalies, kurią nusako įstatymas.

Turto paveldėjimas pagal įstatymą

Teisę į privalomąją palikimo dalį turi palikėjo tėvai, vaikai ir sutuoktinis, jeigu teismas nustato, kad jiems yra reikalingas išlaikymas. Kitu atveju, palikimas yra skirstomas pagal eiliškumą: palikėjo vaikams, tėvams, vaikaičiams, seneliams, provaikaičiams, broliams ir seserims, proseneliams ir prosenelėms, sūnėnams ir dukterėčioms, dėdėms ir tetoms, pusbroliams ir pusseserėms.

paveldėjimo teisė

Kada kreiptis į advokatą?

  • Praleidus palikimo priėmimo terminą
  • Kai kyla ginčai dėl testamento
  • Po vieno sutuoktinio mirties
  • Mirus sugyventiniui

Paveldėjimo teisės konsultacija

Nors kalbant apie paveldėjimą dažniausiai įsivaizduojamas teisės perėjimas į turtą, jums taip pat gali tekti ir palikėjo skolos, pareigos ar kai kurios neturtinės teisės.

Kreipkitės į advokatus, jei nesate tikri, ar jums priklauso prisiimti palikėjo prievoles, abejojate testamento validumu, praleidote palikimo priėmimo terminą, susiginčijote su įpėdiniais dėl privalomosios palikimo dalies ar kitų klausimų. Mes išnagrinėsime jūsų atvejį, parengsime reikiamus dokumentus ir atstovausime jūsų interesus ginče.

Rengiami dokumentai

Prašymai
dėl praleisto termino palikimui priimti pratęsimo ar atnaujinimo,
dėl palikimo priėmimo (juridinio) fakto nustatymo,
paveldėjimo teisės liudijimų, testamentų nuginčijimo.

Ieškiniai
dėl paveldimo turto pasidalinimo būdų,
kreditorinių reikalavimų įpėdiniams,
dėl išlaikymo reikalingumo ir teisės į privalomąją palikimo dalį,
dėl leidimų priimti palikimą už nepilnamečius, neįgalius ir neveiksnius asmenis.

Susisiekite