Paveldėjimo teisė

Turto paveldėjimas kelia daug klausimų, į kuriuos atsakyti gali tik patyrę ir kvalifikuoti advokatai

Paveldėjimo teisė į turtą suteikiama testamento arba įstatymo pagrindu.

Advokatai siekia padėti įgyti paveldėjimo teisės pagrindu priklausantį turtą. Padėsime palikimo priimti nespėjus, įsivėlus į ginčus dėl teisės į palikimo dalį ir mirus sutuoktiniui ar sugyventiniui.

Turto paveldėjimas pagal testamentą

Galiojančiu laikomas tik notaro patvirtintas palikimas (oficialusis palikimas). Yra ir asmeninis palikimas, po palikėjo mirties perduotas notarui be oficialaus patvirtinimo ir patvirtintas teismo.

Turto paveldėjimas po vieno sutuoktinio mirties

Sutuoktiniai gali pasirašyti bendrąjį sutuoktinių testamentą, kuriuo patvirtinama, kad mirus vienam jų, turtą paveldi kitas. Šiuo atveju sutuoktinis tik privalomosios palikimo dalies, kurią nusako įstatymas, paveldėti negali.

Turto paveldėjimas pagal įstatymą

Teisę į privalomąją palikimo dalį turi palikėjo tėvai, vaikai ir sutuoktinis, jei teismas nustato, kad jiems reikalingas išlaikymas. Kitais atvejais palikimas skirstomas pagal eiliškumą: palikėjo vaikams, tėvams, vaikaičiams, seneliams, provaikaičiams, broliams ir seserims, proseneliams ir prosenelėms, sūnėnams ir dukterėčioms, dėdėms ir tetoms, pusbroliams ir pusseserėms.

paveldėjimo teisė

Kada kreiptis į advokatą?

  • praleidus palikimo priėmimo terminą
  • kilus ginčams dėl testamento
  • mirus sutuoktiniui
  • mirus sugyventiniui

Paveldėjimo teisės konsultacija

Paveldėti galima ne tik turtą, bet ir skolas, pareigas ar kai kurias neturtines teises.

Jei nesate tikri, ar jums priklauso prisiimti palikėjo prievoles, abejojate testamento validumu, nespėjote palikimo priimti ar susiginčijote su įpėdiniais dėl privalomosios palikimo dalies ar kitų klausimų, būtina kreiptis į advokatą. Kruopščiai išnagrinėsime jūsų atvejį, parengsime reikiamus dokumentus ir atkakliai atstovausime jūsų interesus ginčo metu.

Rengiami dokumentai

Prašymai:
dėl praleisto termino palikimui priimti pratęsimo ar atnaujinimo;
dėl palikimo priėmimo (juridinio) fakto nustatymo;
dėl paveldėjimo teisės liudijimų, testamentų nuginčijimo.

Ieškiniai:
dėl paveldimo turto pasidalinimo būdų;
dėl kreditorinių reikalavimų įpėdiniams;
dėl išlaikymo reikalingumo ir teisės į privalomąją palikimo dalį;
dėl leidimų priimti palikimą už nepilnamečius, neįgalius ir neveiksnius asmenis.

Susisiekite