Skolų išieškojimas

Padėsime atgauti jūsų pinigus

Skolininkams nesutinkant atsiskaityti ir nepageidaujant susitarti su kreditoriumi geruoju, teisminis skolų išieškojimas tampa vienintele išeitimi.

Skolos išieškojimas teismo keliu yra teisinis nesumokėtos sumos atgavimo procesas. Skola gali būti susigrąžinta keletu būdų, pavyzdžiui, teismo sprendimu ar pateikiant teismui skundą ar pareiškimą dėl skolos išieškojimo.

Nustačius probleminę skolą, nedelskite ir susisiekite su mumis, kad galėtume kuo greičiau sukurti individualią skolos išieškojimo strategiją.

Skolos išieškojimo procesas

Pirmasis žingsnis siekiant išieškoti skolą teismo keliu apima susisiekimą su skolininku ir bandymą atgauti nesumokėtas sumas bendru susitarimu. Jei šitai nepavyksta, būtina kreiptis į teismą.
Norint pateikti bylą dėl skolos išieškojimo, privalu paruošti skolas ir jos neapmokėjimo faktą patvirtinančius įrodymus, – tai gali būti sutartys, banko sąskaitų išrašai, laiškai ir kiti dokumentai. Bylai atsidūrus teisme, pradedamas teismo procesas, kurio metu aptariama bylos medžiaga ir nustatomas sprendimas. Teismas gali priimti su skolos išieškojimu susijusį sprendimą ar jo priėmimą atidėti, kol bus surinkta stokojama informacija. Jei teismas sprendimą visgi priima, skolininkai gali sulaukti sankcijų, – baudos, laisvės atėmimo bausmės ar turto konfiskavimo.
Pabrėžtina, kad skolos išieškojimas teismo keliu gali užtrukti ir pareikalauti daug laiko bei lėšų, todėl į teismą kreiptis rekomenduojama tik kraštutiniu atveju.

Kodėl mes?

Mus verta rinktis, nes mes:

• pasižymime profesinių žinių ir patirties gausa, būtina sėkmingam skolų išieškojimui teismo keliu;
• teikiame patarimus net ir sudėtingiausiais teisiniais klausimais;
• padidiname tikimybę gauti teismo sprendimą, atitiksiantį jūsų interesus ir padėsianti atgauti nesumokėtas sumas;
• išvengiame teisminių klaidų ir užtikriname, kad bylos medžiaga teismui bus pateikta teisingai;
• padedame išvengti papildomų teisminių išlaidų, galinčių kilti dėl neteisingo bylos medžiagos pateikimo ar teisminių klaidų;
• taupome jūsų laiką, kurį verčiau skiriame bylos medžiagos paruošimui ir (tikėtina, užtruksiančiam) teismo procesui.

Skolų išieškojimo advokatai

Kuo skolų išieškojimo advokatai gali padėti?

Susisiekite